Нейонизиращо лъчение

Нарушаването над определени норми на баланса на естествения радиационен фон, е опасно за здравето директно и дори за живота на хората. По-интересният, но и далеч не безобиден случай е нейонизиращото лъчение, защото неговият фон така стриктно не се следи и за него се публикува често подвеждаща информация.

Точно то обаче всеки ден ни съпътства. Източници на това лъчение са радиоапарати, домашни уреди, рутери, безжични мрежи, мобилни телефони и т.н.